De training

Het kind krijgt praktische handvatten om weerbaarder en krachtiger te worden.

In de trainingen staan vier thema’s centraal:

1. weerbare lichaamstaal
2. opkomen voor jezelf en een ander
3. zelfvertrouwen
4. omgaan met eigen en andermans grenzen


In 8 - 10 lessen leert uw kind door veel spel en oefeningen in te zien hoe belangrijk het is hoe je reageert als je wordt gepest, hoe belangrijk de lichaamshouding is.

Door middel van rollenspelen wordt geoefend met weerbaar en niet-weerbaar gedrag en natuurlijk wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het doorbreken van de pestsituatie op een positieve manier en in een veilige omgeving. Het is belangrijk dat er aangegeven wordt dat pesten nooit wordt geaccepteerd.

 

Ze staan sterk

De resultaten zijn verbluffend. Na de lessen hebben de kinderen leren inzien hoe belangrijk lichaamstaal en houding is en hebben ze geleerd hoe te handelen in voor hun persoonlijk vervelende situaties. De kinderen leren voor zichzelf op te komen en leren, als het nodig is, hulp te vragen of hulp te bieden.

Het pesten wordt sterk verminderd of stopt zelfs.