De pester

Waarom gaat iemand nu pesten?
Iemand pest nooit zo maar….


1.Ze hebben misschien problemen thuis
Als een kind thuis een slecht relatie met de ouders heeft, is de kans zeer aanwezig dat dit kind later een pester wordt, vooral als er weinig aandacht is voor dit kind. Het kind wil toch deze aandacht en gaat het opeisen op een negatieve manier, bijvoorbeeld door te gaan pesten.


2.Het kind voelt zich buitengesloten
Een kind hoort niet bij een groep en probeert toch belangrijk te worden. Pesten is dan een mogelijkheid.


3.Frustratie en onderdrukken
Het kind loopt de hele tijd op zijn tenen en kan zichzelf niet zijn. Dit zorgt voor frustratie. Om hier los van te komen, ontstaat pestgedrag

 

De toekomst van een pester!

Een pester die niet geholpen wordt en niet wordt gewezen op zijn onjuiste gedrag, leert dat pesten dé manier is om in een groep te functioneren. Pesters kunnen lang last ondervinden van hun agressieve gedrag ten opzichte van anderen. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk vrienden maken maar voor al ook houden.